ÁSZF

 

Az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló jogszabályban foglalt kötelezettségnek eleget téve a Nove Consulting Kft. az alábbiakról tájékoztatja Ügyfeleit:

  • Adatkezelés célja: a Nove Consulting Kft. személyes adatokat a megbízási szerződés létrejöttével, nyilvántartásával és a szolgáltatás teljesítésével összefüggésben kezel.

 

  • Az adatkezelés időtartama: a Nove Consulting Kft. a személyes (és azon belül a különleges) adatokat a jogviszony fennállása alatt, valamint azon időtartam alatt kezelheti. 

 

  • A Nove Consulting Kft. köteles törölni minden olyan, Ügyfeleivel, volt Ügyfeleivel kapcsolatos személyes adatot, amelynek kezelése esetében az adatkezelési cél megszűnt.

 

  •  A Nove Consulting Kft., mint adatkezelő az adatok feldolgozását és az adatok nyilvántartását maga végzi.

 

  •  A Nove Consulting Kft. tevékenysége során tudomására jutott, adatokat (személyes és vagyoni adatokat, a szerződéses adatokat) - a jogszabályban meghatározott eseteket kivéve - csak akkor hozhatja harmadik személy tudomására, ha a titoktartási kötelezettsége alól az érintett ügyféltől vagy annak törvényes képviselőjétől a kiszolgáltatható titokkört megjelölve írásban felmentést kapott.

 

  • A Nove Consulting Kft. ügyfele saját személyes, nyilvántartott illetve továbbított adatairól - a hivatkozott törvényekben rögzített korlátozásokkal - jogosult tájékoztatást kapni, kérésére adatait a Nove Consulting Kft. nyilvántartásában módosítja.

 

  • Az ügyfél jogellenes adatkezelés esetén írásban élhet tiltakozási jogával, illetve bírósághoz is fordulhat. Az Nove Consulting Kft., mint adatkezelő köteles a bejelentést a törvény előírása szerint kivizsgálni és az ügyfelet írásban tájékoztatni 30 napon belül.

 

A honlap használata közben az érdeklődőktől, meglévő ügyfeleinktől származó adatokat harmadik féllel nem osztja meg, nyilvánosságra nem hozza, adatvédelmi elvei kialakítása során a vonatkozó törvények, rendeletek és ajánlások betartásával és figyelembe vételével jár el. A honlap általános  adatgyűjtésként automatikusan gyűjt anonim információkat oldalainak látogatottságáról, a látogatások számáról és gyakoriságáról.

 

Cégünk kizárólag a honlap üzemeltetéséhez szükséges célokra használja az a beérkező adatokat, melyek csak meghatározott munkatársaink által elérhetőek, az információk kizárólag összevontan, egyének szerint nem azonosítható módon kerülnek feldolgozásra és statisztikai célokat szolgálnak. 

 

A honlapon szereplő képek illusztrációk.

 

Minden egyéb, adatkezeléssel, adatvédelemmel összefüggő kérdésben az 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

FEL

Copyright © NOVE Consulting Kft. 2015 - Minden jog fenntartva.

Minden tartalom akár csak részbeni felhasználása, kizárólag csak a NOVE előzetes jóváhagyásával lehetséges.

On-demand

X