Szolgáltatás

Közös Képviselet

A Nove Consulting Kft. Társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény alapján végzi a közös képviselői és a társasházkezelés által ellátandó feladatokat. A társasházkezelés egyszerre jelenti napi üzemeltetési, karbantartási és ügyviteli feladatok végzését, valamint stratégiai feladatok megoldását. Ennek a sokrétű és átfogó tevékenységnek ellátását cég a helyi közösség igényeinek felmérése után egy személyre szabott kezelési tervvel végezzük. Elsősorban a Társasház gördülékeny és gazdaságos működésére, és a megoldatlan problémák felszámolására irányul. Magunk is társasházban élünk, így mindkét oldalról rálátásunk van a társasházak gyakorlati üzemeltetésére. Számunkra fontos, hogy olyan szakemberekre bízzuk társasházaink műszaki hibáit, akik cégünk szolgáltatási színvonalát is képviselhetik. A kezelést segíti a cég rendelkezésre álló, az évek folyamán kialakult kapcsolat rendszere és a megbízható sokat próbált szakemberek sorra. Az iparosok gyors szolgálati rendszerben állnak rendelkezésre. Tapasztalatunk szerint jó gazdálkodással és a piacon meglévő szolgáltatások versenyeztetésével 20-30 százalék közötti megtakarítás érhető el a közös költség befizetéseknél, ami megkönnyíti a tulajdonostársak mindennapi megélhetését.

Könyvelés

A kezelt Társasházakat, Lakóparkokat cégünk egy SPECIÁLISAN LAKÓINGATLANOK kezelésére létrehozott Econtrol elnevezésű SZOFTVERREL kezeli, amely minimalizálja a hiba lehetőséget a könyvelésben és lehetővé teszi az ügyfelek aktuális egyenlegének és befizetéseinek pontos nyomon követését.

 • a bankszámlákkal, pénztárral kapcsolatos könyvvezetési feladatok szakszerű ellátása
 • a bérlők részére bérleti szerződés megkötése, díj közlés és a díj beszedése
 • a beérkező és kimenő számlák nyilvántartása
 • a Társasház bevételeinek, kiadásainak könyvelés
 • havi zárások és naplófőkönyv kimutatások elkészítése
 • a szolgáltatók által benyújtott számlák ellenőrzése
 • a likviditási helyzet folyamatos figyelése és tervezése
 • bevallási kötelezettségek teljesítése
 • egyéb adózással összefüggő ügyek intézése
 • az éves elszámolások elkészítése és közgyűlés elé terjesztése
 • éves költségvetési javaslat elkészítése
 • iratok, okmányok, bizonylatok megőrzése és raktározása

Kintlévőség kezelés

 A tulajdonosi tartozások növekedése negatívan befolyásolhatja a társasház működését, akadályozhatja a számlák időben történő kifizetését, szolgáltatások kényszerű ütemezését vonhatja maga után, ami költséggel, rosszabb esetben valamely szolgáltatásról való lemondással jár a többi lakó számára. A válságot megelőzően átlagosan 2-3 százalék volt az éve közös-költség elmaradás. Most van olyan Társasház, ahol több mint három havi közös költség hiányzik a költségvetésből, ami 25-30 százalékos rátát jelent éves szinten. Cégünk hatékonyan csökkenti a kintlévőségeket.

 Folyamatai:

 • tulajdonosi befizetések, hátralékok havonkénti ellenőrzése egyenleg kiküldése
 • késedelmesen fizető tulajdonostársak megkeresése
 • részletfizetési megállapodás megkötése
 • írásos felszólítás, annak eredménytelensége esetén fizetési meghagyás küldése
 • három hónapot meghaladó közös költség hátralék felhalmozódása esetén jelzálog-bejegyzés kezdeményezése

Műszaki tevékenység

A Társasházi törvénnyel, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzattal összhangban ellátjuk a kezelt ingatlan teljes körű üzemeltetési feladatait az alábbiak szerint:

Műszaki bejárás

 • Épület állagának és berendezéseinek folyamatos figyelemmel kísérése és ellenőrzése
 • Szabványossági vizsgálatok elvégeztetése (tűz, villám, gáztömörség és érintésvédelem)
 • Tervszerű megelőző karbantartások rövid és hosszú távú tervezése, megvalósítása
 • Közös tulajdonú területeken észlelt meghibásodások esetén azonnali intézkedés megkezdése a hiba elhárítására
 • A társasház főmérőinek rendszeres figyelemmel kísérése és a közmű szolgáltatók által benyújtott számlák ellenőrzése
 • Karbantartási munkák megrendelése előzetes versenyeztetés után
 • Rekonstrukciós javaslatok elkészítése, azok kivitelezésének koordinációja

Ügyfélkapu 

Egyszerű regisztráció után, a Társasházuk mindennapi életébe nyernek bepillantást, legyen az közvetlen kérdés-felvetés megejtése a képviselet felé vagy egy közgyűlés jegyzőkönyvének letöltése. Az oldal lehetőséget ad a társasházon belüli lakói fórum létesítésére. Mi, mint közös képviselet, kért és kötelező dokumentumokat töltjük fel, mint például közgyűlési anyagok, jegyzőkönyvek, biztosítási kötvények, szerződések, pályázatok és sok egyéb hasznos információ ami érinti a lakóközösséget.

Személyes ügyfélfogadás

Irodánkban igény esetén rendszeres ügyfélfogadást tartunk, így a szükséges személyes egyeztetések is biztosítottak, e mellett szükség esetén a társasházakban is tartunk fogadóórákat. Folyamatos elérhetőség a hétvégi napokon is biztonságot nyújt a rendkívüli esetekre.

Üzletpolitika

Munkánk során fontos elemként ítéljük meg a tulajdonosok közül választott számvizsgáló bizottsággal való jó együttműködést, mely a sikeres munkavégzéshez elengedhetetlen. Csapatunk szakmai és etikai alapelvek mentén választódott ki hosszú távú együttműködésre, hogy a Társasházkezelést minél magasabb színvonalon végezhesse. A Nove Consulting Kft-t az különbözteti meg versenytársaitól, hogy a Társasházak jelenlegi helyzetéhez igazodva, de hosszú távon gondolkodva ad kezelési tervet és az innovatív, kipróbált megoldásokkal segíti a tulajdonosokat, hogy ingatlanuk értéke nőjön.

FEL

Copyright © NOVE Consulting Kft. 2015 - Minden jog fenntartva.

Minden tartalom akár csak részbeni felhasználása, kizárólag csak a NOVE előzetes jóváhagyásával lehetséges.

On-demand

X